Het DISC-model

Wat is DISC?

Het DISC-model geeft inzicht in het gedrag van mensen. Het geeft bijvoorbeeld weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn/haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. 
Dit wordt in beeld gebracht via een vragenlijst die binnen 10 minuten ingevuld kan worden. Hieruit volgt een individuele rapportage. Deze rapportage geeft handvatten om vragen te stellen en samen het gesprek aan te gaan over een aantal kenmerken die hieruit komen. 
DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectieprocedures. DISC brengt voorkeursgedrag en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.

Wat kan ik voor jou / jullie betekenen?

Op basis van een DISC-assessment wordt er een rapportage per individu gemaakt. Deze rapportage kan op verschillende manieren worden gebruikt.
- De rapportage kan op individueel niveau besproken worden. Hieraan kan, indien gewenst, een coachingstraject worden gekoppeld.
- De rapportages kunnen de opstap zijn voor een teamsessie: wat zien jullie in je team, kan dat verklaard worden vanuit de verschillende individuen en wat kunnen jullie daarmee?
- Er volgt een combinatie van individuele gesprekken op basis van de rapportages en daarna een teamsessie. Uiteraard kan daarna nog een traject volgen van team- en/of individuele begeleiding.

Via Burootje Jantje kun je de assessments aanvragen, maar dat moet wel in combinatie met een van de bovenstaande drie opties zijn. 


DISC-gecertificeerd

In december 2022 en januari 2023 heb ik een opleiding gevolgd bij DISC FACTOR. In januari 2023 heb ik deze opleiding afgerond en ben ik gecertificeerd om DISC toe te passen.


E-mail verzonden