Programmabegeleiding


Ondersteuning bij je programma


Een programmatische aanpak gaat verder dan het draaien van een project. Bij een programma draait het om het realiseren van een (gedrags)verandering. Soms is het nodig om je programmateam te laten ondersteunen of iemand mee te laten denken. Wij kunnen je ondersteunen met het organiseren van een 'eiland van reflectie' of een inhoudelijke teambuilding.

Proces en inhoud

Ik ben opgeleid in het gedachtegoed van het Programmatisch Creëren en heb al verschillende gemeentelijke programmateams begeleid. Daarnaast heb ik ook zelf ervaring als programmamanager van een breed integraal programma bij een middelgrote gemeente in Nederland.

Ik werk hiervoor geregeld en zeer prettig samen met het label Jo Bos & Co.

Verschillende werkvormen

Er zijn verschillende werkvormen mogelijk bij de programmabegeleiding. Ik combineer mijn procesmatige kennis van procesbegeleiding met de inhoudelijke kennis van programmamanagement. 

Wil jij een originele kennismaking doen als start-up, of met LEGO een stakeholder analyse doen? Ik ontwikkel en begeleid werkvormen waarmee je programma een stap verder komt en je teamleden elkaar beter leren kennen.


E-mail verzonden